Yükleniyor...
Bedriye Yıldızeli

Bedriye Yıldızeli

bedriyeyildizeli@gmail.com

İşçilere bir saldırı daha: 5 milyon 227 bin işçi için toplu sözleşme hakkı yok ediliyor!

31 Ocak 2013 Perşembe Saat 13:26

DİSK-AR, sendika hakkını gasp eden, sendikaların toplu sözleşme
hakkını yok sayan AKP'nin yeni saldırısına ilişkin bir rapor yayınladı.

7 sendikanın baraj altında kalmasına neden olan, 20 sendika için de benzer bir
sürece olanak sağlayan AKP’nin yeni saldırısına karşı bir açıklama yapan
DİSK-AR 5 milyon 227 bin işçi için toplu sözleşme hakkının hayal haline
geldiğini duyurdu.

Kayıtlı işçilerin yarısı için TİS hayal

Rapora göre, milyonlarca işçinin toplusözleşme hakkının gasp edilmesinin ilk
adımı atıldı. 2018 yılı Temmuz istatistiklerinin açıklanması ile yüzde 3 barajı
altında kalacak işkollarında, 5 milyon 277 bin işçi, yani tüm kayıtlı işçilerin
yüzde 48,5’i için Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hayal haline gelirken, bu işçilerin
bulunduğu 6 işkolunda işçiler yetkili sendika bulamayacak.

65 bin işçi örgütlemesi gerekecek

Kayıtlı işçilerin yüzde 33’ünün ise tek sendika tercihine mahkum olacağının
belirtildiği raporda şu ifadeler yer aldı: Dünya’da
örneği olmayan ve işçinin sendika seçme, toplusözleşme hakkını ortadan
kaldırmayı amaçlayan işkolu barajı, yeni yasa ile % 3 olarak belirlendi.
Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi konfederasyonlar için kademeli geçiş öngörüldü.
Yasaya göre bir işçinin toplusözleşme hakkını kullanabilmesi için, o
işkolundaki tüm işçilerin % 3’ünü örgütlemiş bir sendikaya üye olması
gerekiyor. Bu yükümlülüğü yerine getirmesi için sendikaların işkoluna göre kimi
sektörde 2 bin, kimi sektörde 65 bin işçiyi örgütlemesi gerekiyor. Sendikal
yasakların ve baskıların son derece fazla olduğu koşullarda bu sayıda işçiyi
örgütleyebilmek yeni bir sendika için neredeyse imkansız.

2 milyon 200 bin sendika üyesi silindi

Yeni yapılan yasal düzenleme ve sendika sayılarında SGK verilerinin esas
alınması ile birlikte 3 milyon 205 bin sendikalı işçi sayısı, 1 milyona
düşürüldü. Yetki tespitinde esas alınan işçi sayısı ise 5 milyon 434 binden 10
milyon 884 bine yükseltildi. Yetki tespitinde yüzde 59 olarak kabul edilen
sendikalı işçi oranı yüzde 9’a düştü. Buna göre yetki için esas alınan sendikal
baraj fiili olarak 6,5 kat artış gösterdi.

Sektörel birleşmelerle kimi işkollarında ise sendikal baraj çok ciddi derecede yükseldi.
Örneğin hava işkolunda baraj 20 kat artarken, demiryolu işkolunda 26 kat, kara
taşımacılığın 5 kat arttı. Yani yeni yasa ile yüzde 10’dan yüzde 3’e
düşürüldüğü iddia edilen baraj fiiliyatta eski barajın kat kat üstüne çıktı.

Yeni istatistikler üzerinden DİSK-AR’ın yaptığı hesaplamalara göre, 2009 yılında yetkili
olan kimi sendikalar, %3 barajını aşabilmek için 2018 yılının Temmuz ayına
kadar, üye sayısını 16 kat artırmak zorunda. Örneğin Türk-İş’e bağlı yetkili
sendikalardan biri olan Deri-İş sendikası, deri sektörünün birleştirilmesi
sonucunda yetkisiz kalmış durumda. 2018’de tekrar yetkili sendika olabilmesi
için üye sayısını 16 kat, Tümka-İş 11 kat, öz kağıt-iş 9 kat artırmak zorunda.


Sendikalaşma oranlarının barajlar ve yetki sorunları nedeniyle sürekli olarak azaldığı bir
süreçte, mevcut yapıyı koruyan düzenlemeler üye sayılarında ciddi bir artış beklemek mümkün değil.


7 sendika baraj altında kaldı

Raporda yüzde 1 işkolu barajının uygulanması ile birlikte, daha önce işkolu
barajının üzerinde olan ve toplu iş sözleşmesi imzalayabilen 7 sendikanın yüzde
1 barajının altında kaldığı ve yeni toplu iş sözleşmesi imzalayabilme yetkisini
yitirdiği belirtilirken şu ifadeler kullandı:

Mevcut sözleşmenin olduğu işyerlerinde bu sendikalar 1 kere mahsus olmak üzere
toplusözleşme yapabileceklerdir. Türk-İş’e bağlı 3, DİSK’e bağlı 3 ve Hak-İş’e
bağlı 1 sendika, toplamda 7 sendika baraj altı kalmıştır. 2009 Ocak ayında
yayınlanan istatistikte yer alan ve tarım işkolunda faaliyet gösterdiği için
baraj şartı aranmayan iki sendika, yeni istatistikte yer almamıştır.

Daha önce işkolu barajının altında olan 2 sendika yüzde 1 barajının üzerine çıkmış
(Turkon-İş ve Öz-İş) ancak Turkon-İş Sendikası ESK’ya üye konfederasyonlara
bağlı sendika olma şartını yerine getirmediği için yalnızca Öz-İş Sendikası
toplu iş sözleşmesi imzalayabilme yetkisi kazanmıştır. Sonuç olarak, işkolu
barajının yüzde 10’dan yüzde 1’e düşürülmesine rağmen daha önce toplu sözleşme
imzalayamayan yalnızca 1 sendika, toplu iş sözleşmesi imzalayabilir hale gelmiştir.Önceki yasa döneminde toplu iş sözleşmesi imzalayabilen 52 sendika varken,

yeni yasa ve yüzde 1 barajının uygulanması ile birlikte toplu iş sözleşmesi imzalayabilen
sendika sayısı 43’e düşmüştür (7 sendika baraj altında kalmış, 2 sendika yeni
istatistikte yer almamıştır). Bu sendikalara üye 14 bin 692 işçi bulunmaktadır.
Bu işçiler için en temel hak olan sendika ve toplusözleşme hakkı ağır darbe almıştır.


Taşeron işçiler bıçak sırtında

Sağlık sektörü başta olmak üzere pek çok sektörde binlerce taşeron işçisinin
sendikal haklarının gasp edildiği belirtilirken şöyle denildi:

Yeni yasadan güç alan taşeron şirketler yaptıkları tek taraflı SGK
bildirimlerinde işçileri ayrı ayrı işkollarında göstererek, taşeron işçiler ve
onların sendikaları için yetki gaspına yol açtılar. Örneğin taşeron sağlık
işçilerinin inşaat, taşıma, gıda gibi işkollarından gösterilerek sendika
haklarının gasp edildiği görülüyor. İstatistikler açıklanırken yargı kararları
da dikkate alınmadı. Dev Sağlık-İş sendikasının bu yolla yetkili sendika
olmasının önüne geçildi.


27 sendika baraj altında kalabilecek

Yeni yasa ile birlikte en az 27 sendikanın baraj altında kalma ve toplu iş
sözleşme yapma yetkisini yitirme tehdidi ile karşı karşıya olduğunun
belirtildiği rapor şu ifadelerle son buldu:Eski yasaya göre yayınlanan

son 2009 Ocak istatistiğine göre 52 sendika toplu işsözleşmesi yapabilirken,

yeni yasa ve yeni baraj sisteminin uygulanması ilebirlikte,

toplu iş sözleşmesi yapabilen sendika sayısının 23’e kadardüşebilecek.

Bu rakamın daha da aşağı düşmesi de söz konusu olabilecek. Toplamda
265 bin sendikalı işçinin sendikaları toplu sözleşme yetkisini kaybederken, 5
milyon 277 bin işçi üye olduğu takdirde kendi adına toplusözleşme yapacak
sendika bulamayacak. Bu işçiler toplam sigortalı işçilerin yüzde 48,5’unu
oluşturuyor. Dolayısıyla Türkiye’de işçilerin neredeyse yarısının toplu iş
sözleşmesi hakkından mahrum kalması söz konusu olabilecek.

Yeni yasa ve yeni baraj sistemi ile birlikte, 8 işkolunda ise toplu iş sözleşmesi
imzalayabilen tek sendika kalabilecek. Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç
işkolu, Dokuma, Hazır Giyim ve Deri işkolu, Ağaç ve Kağıt işkolu, İletişim
işkolu, Metal işkolu, Enerji işkolu, Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye
ve Antrepoculuk işkolu ile Savunma ve Güvenlik işkolunda, işçiler tek sendikaya
mahkum olabilecek. Böylece bu 8 işkolunda çalışan toplam 3.690.427 işçi, yani
sigortalı işçilerin yüzde 33,9’u, sendika seçme hakkını kullanamayabilecek. 8
işkolunda sendika tekeli yaşanacak.

Sonuç olarak 10 milyon 882 bin işçinin yalnızca 1 milyon 913 bini çalıştıkları
işkolu içinde toplu iş sözleşmesi yapabilen birden fazla sendika arasında seçim
yapabilecek ve gerçek anlamda sendika seçme, örgütlenme ve toplu iş sözleşme
hakkından yararlanabilecek konumda olacak. Sigortalı işçilerin yüzde 80’i ise
bu haklardan yoksun olabilecek. 

Bu yazı toplam (959) defa okunmuştur
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/bizimdar/public_html/oyla.php on line 3

Yorum Ekle

Makale Yorumları ( 0 )

Bu Makaleye Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?