Yükleniyor...
Bedriye Yıldızeli

Bedriye Yıldızeli

bedriyeyildizeli@gmail.com

Sınıf tavrını koymalıdır!

27 Ocak 2014 Pazartesi Saat 23:19

"Sınıf Tavrını Koymalıdır" sloganıyla toplanan Sınıf Tavrı Kurultayı, 12 Ocak Pazar günü Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yaptığı birleşik oturumla son bulurken, Kurultay'ın karar metni yayınlandı.

Kurultay sonrası Sınıf Tavrı tarafından yayınlanan karar metni şöyle:

Yolsuzluğa, zorbalığa ve sömürüye karşı
SINIF TAVRINI KOYMALIDIR

1- Yaşanan yolsuzluk ve rüşvet operasyonları nasıl bir ülkede yaşadığımızı açık bir biçimde bir kez daha göstermiştir. Bugün gelinen noktada adı rüşvet ve yolsuzlukla anılan hükümetin hiçbir meşruiyeti kalmamıştır. Hükümet derhal istifa etmelidir.

Sınıf Tavrı, bulunduğu bütün alanlarda bu konuda bir mücadele yürütecek, işyerlerinde işçi toplantıları organize edecek ve AKP’nin 11 yıllık iktidarının gerçek yüzünü emekçilere anlatmak için işyerlerinde ve sendikalarda AKP’nin icraatlarının tek tek anlatılacağı bir çalışma başlatılacaktır.

2- Başta işçiler olmak üzere emekçi halkımızın üzerinde AKP’nin son 11 yıldır sürdürdüğü gerici, işbirlikçi ve emek düşmanı uygulamaları artık zorbalığa dönüşmüştür. Sınıf Tavrı, Türkiye işçi sınıfının bu zorbalığı alt etmesi için işçileri uyanık olmaya ve önümüzdeki yerel seçimlerde emekten yana, anti-emperyalist ve aydınlanmacı adaylara oy vermeye çağırmaktadır.

3- Sınıf Tavrı Kurultayı, Haziran Direnişi’ni içinde emekçilerin yoğun bulunduğu bir halk hareketi olarak görmektedir. Haziran Direnişi’nde en büyük eksiklik işçi sınıfının bir sınıf olarak varlığını ve gücünü ortaya koyamamasıdır. Sermayenin, hükümetin ve sendika bürokrasisinin baskı ve kuşatması altında kalan işçilerin bu tahakkümden mutlaka kurtulması gerekmektedir.

Bu nedenle bütün sektörlerde, yerelliklerde, işyerlerinde Sınıf Tavrı ilkeleri etrafında işçi örgütlenmeleri vakit kaybedilmeden başlatılacaktır. Kurultayımız, Haziran’da yaşamını yitiren gençlerin anısını, sınıfın örgütlenmesi ile yaşatacaktır.

4- Sınıf Tavrı, işçi sınıfı içindeki her türlü bölünmüşlüğe karşı mücadele yürütmelidir. Sınıfın birliğinin siyasal birlikten geçtiğini bilerek işçi ve emekçilerin siyasal mücadelede etkin bir şekilde bulunması sağlanmalıdır. Kurultayımız, işçileri ve emekçileri Sol Cephe'ye katılmaya çağırmaktadır.

5- Sınıfın baskı ve kuşatma altına alınmasında en önemli olgu sarı ve yandaş sendikalardır. Sınıf Tavrı, rüşvet ve yolsuzluk batağına saplanmış bir hükümetin yandaşlığını üstlenen sendikalara karşı büyük bir kampanya başlatma kararı alır. Önümüzdeki günlerde yandaş ve sarı sendikaları karşı mücadele bayrağı yükseltilecektir. Yolsuzluğa ve rüşvete bulaşmış bütün sendikaların teşhiri için bir kampanya yürütülmesi karar altına alınmıştır.

6- Türkiye işçi sınıfı için özel bir yeri olan DİSK’in bugün etkisiz ve güçsüz düşürülmesi kabul edilemez. Sınıf Tavrı, bütün DİSK’li işçileri, DİSK’in kuruluşunda emeği geçenleri, DİSK saflarında mücadele eden emekçileri ve emeklileri DİSK’e sahip çıkmaya çağıracak bir çalışmayı, konfederasyonun bu yıl kutlayacağımız 47.kuruluş yıldönümünde başlatacaktır.

7- KESK, kamu emekçilerinin büyük emeği ve mücadelesiyle kurulmuş ve sınıf hareketinde ilerici bir kol olarak önemli bir rol oynamıştır. Ancak bugün KESK, yönetiminin siyasal tercihleri nedeniyle hükümet karşıtı güçlü bir mücadele örememektedir. KESK'in bu durumu ve kamu emekçileri arasındaki itibar ve üye kaybı kabul edilemez. Sınıf Tavrı, kamu emekçilerini KESK'e sahip çıkmaya çağırmaktadır. Kurultayımız, KESK genel kurulu öncesi kamu emekçilerinin yan yana gelmesini sağlayacak bir toplantı çağrısını karar altına alır.

8- Ülkemizde iş cinayetleri büyük boyutlara ulaşmıştır. Neredeyse her gün dört kardeşimizi sermayenin kâr hırsına, sermayenin hükümetinin vurdumduymazlığına kurban veriyoruz. Sınıf Tavrı, iş cinayetlerinin daha etkili bir biçimde takipçisi olacak, iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçilerin aileleriyle daha güçlü bir dayanışma tesis etmek için adımlar atacaktır.

9- Kurultayımız, daha büyük hak gasplarına ve istismara maruz bırakılan kadın işçilerin sorunları, hakları ve örgütlülüğü için etkili bir çalışmayı karar altına alır. Sınıf Tavrı ayrımcılık, baskı ve sömürüye karşı işyerlerini kapsayacak bir “kadın işçileri hakları haftası” düzenlenmesi konusunda çalışmaları başlatır.

10- Sınıf Tavrı, enternasyonal dayanışma ve örgütlenmenin yükseltilmesine yönelik, Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) ile daha etkin bir işbirliği için kurultay sonrası somut adımlar atacaktır. DSF’nin Türkiye’de örgütlenmesi, sendikal emperyalizmin emek örgütleri üzerinden yürüttüğü sermaye yanlısı politikaların teşhiri ve engellenmesi için de son derece önemlidir.

11- Bugün işçi sınıfının örgütlenmesi için olanaklı bütün araçlar gözden geçirilmelidir. Bazı sektörlerde sendika dışı araçların geçici ya da kalıcı olarak işlevli olabileceği kabul edilmelidir. Kurultayımız bütün sektörlere bu gözle ve özgün ihtiyaçları değerlendirerek bakmalı, sınıfın örgütlenmesi için yeni araçlar devreye sokmalıdır. Bugün "plaza emekçileri" olarak kodlanan ve Haziran Direnişi'nde yerini alan kesimlerin örgütlenmesi için yeni araçlar gündeme getirilecektir.

12- Kurultayımız, önümüzdeki dönem işçi sınıfının yapısı, sınırları ve kapsamı üzerine çalışmalar başlatılması gereğinin altını çizmektedir. Bu çalışmalar işçi sınıfının değişen bazı özelliklerinin sınıf mücadelelerine etkisi üzerinde durmalı, bu konuda araştırma ve yayınlar hazırlanmalıdır. Ayrıca Sınıf Tavrı politikalarının etkinliğini arttıracak, sınıfın gündemlerine ilişkin bilgi aktarımı sağlayacak aylık periyodu olan bir “Sınıf Tavrı Bülteni” çıkarılması da kurultayımız tarafından karar altına alınmıştır.

13- İşçi sınıfının yürüteceği örgütlenme ve hak arayışları mücadelelerinde Sınıf Tavrı, kültür ve sanat alanındaki ilerici kurumlarla birlikte ortak planlamalar yapacaktır.

14- Gündemde olan Yatağan, Kemerköy, Yeniköy ve ÇATES termik santralleriyle, GELİ kömür ocaklarının özelleştirilmesi kabul edilemez. Sınıf Tavrı, 24 Ocak’ta başlayacak olan ihale sürecinde, maden ve enerji işçilerinin yükselteceği mücadeleyi ve yapacakları Ankara yürüyüşünü tüm gücüyle destekleyecektir.

15- Sınıf Tavrı, TMMOB'nin sermaye sınıfı ve AKP hükümeti tarafından etkisizleştirilme çabalarına karşı işçi sınıfının yanında yer alan tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarını, etkin ve örgütlü bir mücadele verilmesi için göreve davet etmektedir.

Bu yazı toplam (717) defa okunmuştur
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/bizimdar/public_html/oyla.php on line 3

Yorum Ekle

Makale Yorumları ( 0 )

Bu Makaleye Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?